قوانین و مقررات

قوانین پرداخت دستمزد شرکت عسل پاک اندیشان


  • هزینه خدمات: طبق تعرفه اصناف می باشد و از 3 طریق تماس تلفنی با کارشناسان ما، قسمت برآورد هزینه در سایت، رزرو اینترنتی قابل محاسبه می باشد.
  • هزینه افزایش به ازای هر ساعت: تومان می باشد.
  • لغو سفارش: در ساعت اولیه هزینه ای در بر ندارد و بعد از آن طبق تعرفه محاسبه می گردد.
  • تعویض نیرو: اگر در ساعت اول از کیفیت کار راضی نبودید، می توانید درخواست نظافتچی جدید بدهید.

شرایط و نکات استفاده بهتر از خدمات:

  • سفارش مجدد: همواره باید از طریق شرکت انجام شود و در صورت هماهنگی مستقیم با خود نیرو شرکت عسل پاک اندیشان هیچ گونه مسئولیتی را عهده دار نیست.
  • انعام: به هیچ وجه اجباری نبوده و پرداخت یا عدم پرداخت آن مطابق میل شخصی خود مشتری می باشد.
  • انتخاب نظافتچی: اگر مایل به داشتن نظافتچی خانم هستید، حضور یک خانم در منزل الزامی است.
  • ایاب و ذهاب: هزینه ایاب و ذهاب معادل 30 هزار تومان، و تنها در صورت طولانی شدن زمان سرویس بعد از ساعت 20 به عهده مشتری خواهد بود.

با ما در تماس باشید